Formål - Hepdatastuen

Title
Gå til indhold

Datastuen i HEP-huset

Datastuen i HEP-huset er oprettet i 2003 og er organiseret og arbejder ud fra følgende forudsætninger:

Mission:
"At bistå og inspirere ældre medborgere i Egedal  til at få glæde og  fornøjelse af
anvendelse af  IT på flere niveauer."

Vision:
"At Egedals ældre medborgere ved og værdsætter, at der er et sted hvor de for få midler,
kan få hjælp og inspiration til at bruge eget IT-udstyr til både lette og mere avancerede
opgaver, samt at et rimeligt antal medborgere bruger denne mulighed jævnligt."

Strategi:
"At holde et kontaktsted åbent for ældre medborgere,  hvor både hjælp, assistance
og undervisning kan finde sted i gode omgivelser, og hvor et rimeligt niveau af udstyr
og ekspertise er til rådighed, og hvor dette understøttes af midler fra de besøgende
samt ældreorganisationer i området."

Forretningsorden:
Datastuen drives af en uafhængig selvstyrende gruppe it-supportere p.t. på  9 personer.
Der er ikke tale om en forening eller anden lignende organisation.
Alle supportere er ulønnede og frivillige og Datastuen er non-profit i alle henseender.

Datastuen afholder to ugentlige åbne datastuedage og arrangerer bl.a. begynderkurser i PC, introduktion til Ipad og Tablet, Slægtsforskning, Billedbehandling og meget mere for alle ældre i Egedal Kommune.
Der kræves ikke medlemskab eller andet for at deltage. Der er normalt 10-12 gæster på de åbne datastuedage og op til 6 pladser på div. kurser.
Ved kurser og anden hjælp opkræves de faktiske udgifter til materialer, kaffe m.v.
Datastuen drives uden bureaukrati og der er ikke behov for regnskaber, da indtægterne modsvarer udgifterne, og iøvrigt er meget beskedne.
Datastuen har til huse i HEP-huset i Stenløse. HEP-huset stiller lokaler til rådighed og afholder udgifter til vand varme og el.
Ved evt. ophør af den nuværende Datastue forbliver alt udstyr, som måtte være doneret af trediemand HEP-husets ejendom.
It-supportergruppen er enige om, at den nuværende frie struktur og bureaurkratifri arbejdsform ønskes bevaret og uændret, da den gennem mere end 10 års drift har været særdeles bæredygtig og ikke givet anledning til problemer.


Bent


Tilbage til indhold